Tar det för lång tid? Stäng laddningsskärmen.

Gamla industrier blir nya citykvarter

Industriområdet som idag kallas Norra Sorgenfri anlades redan i slutet av 1800-talet, när Malmö växte så det knakade och Föreningsgatan bildade en gräns mellan Rörsjöstaden, S:t Pauli norra kyrkogård och landsbygden åt sydost.

Gatunätet ritades upp i början av det nya seklet, 1903 skrevs det in i stadsplanen som ”fabriksområde” och året därpå bytte Gravgatan intill kyrkogården namn till det något mer löftesrika Industrigatan.

Malmö Skofabriks byggnad från 1907 skulle snart följas av närliggande industrier som sysselsatte allt fler malmöbor: Läderfabriken Skania, Malmö Kvarnstensfabrik, Per Fricks cigarrlådefabrik, korvskinnsfabriken Tripasin och inte minst räknemaskinstillverkaren Addo – en av Malmös största arbetsplatser på den analoga tiden.

Industrier blir bostäder

Skofabriken ligger i kvarteret Dadeln och har ett svårslaget läge precis i kanten av den nya stadsdel som nu växer fram med 2 500 nya bostäder i en trivsam och levande stadsmiljö.

Närmaste granne på Zenithgatan är Rörsjöskolan-Zenith, den charmiga tegelbyggnaden som tidigare var lokstall för Malmös spårvagnar och i likhet med Skofabriken bär tydliga spår av Malmös industriella epok.

Stadspuls i täta kvarter

Norra Sorgenfri är ett av Malmös största förnyelseområden med hög prioritet för Malmö stad. Grundtanken är att området successivt ska bli en naturlig del av innerstaden med minskad körbana för bilar, cykelbana, trädplanteringar, varierad bebyggelse, parker, torg och många nya täta kvarter med butiker, caféer, kultur, träffpunkter och stadspuls.

Mitt emot Industrigatan finns lummiga St Pauli norra kyrkogård och på andra sidan Föreningsgatan väntar Rörsjöstaden med sina
pampiga sekelskifteshus och parkområdet längs Kungsgatan.
St Knuts Torg och Värnhemstorget med Östra Förstaden är också bara några minuters promenad bort.
Det nya Malmö växer fram mitt i stan. Varsågod och tag plats.

Intresseanmälan

Men under tiden du väntar, missa inte chansen att anmäla ditt intresse och hålla dig informerad om utvecklingen ett av Malmös mest spännande bostadsprojekt. Den som väntar på Skofabriken väntar definitivt på något gott.

Heading
För att kunna registrera din anmälan, tillhandahålla mer information om och administrera ditt intresse i bostadsprojektet kommer Sundprojekt Intressenter AB (556712-2212) (”Sundprojekt”) behandla de personuppgifter som du lämnar ovan. Sundprojekt är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Om du samtycker har du rätt att kontakta Sundprojekt och begära information om personuppgiftsbehandlingen och begära rättelse, radering eller begränsning av, samt göra invändningar mot, personuppgiftsbehandlingen. Du har även rätt att få en kopia på de personuppgifter som Sundprojekt behandlar.
Mer information om behandlingen hittar du här.

Eric Swahn

Fastighetsmäklare
070 – 720 07 54
eric.swahn@bjurfors.se