Tar det för lång tid? Stäng laddningsskärmen.

Malmös modernaste byggnad tar tillbaka sin plats på toppen

”Malmö Skofabriks Aktie-Bolag”. Så står det stolt hugget i sten på fasaden till det som en gång var Malmös modernaste fabriksbyggnad. Malmö Skofabrik grundades 1893 och verksamheten gick så bra att bolaget redan i början av det nya seklet bestämde sig för att bygga en egen fabrik i det nyanlagda industriområdet mellan stadens utkant och landsbygdens åkrar.

Modern industribyggnad

Skofabriken blev något av ett mönsterbygge. Byggloven godkändes 1906 och året därpå stod byggnaden klar en med den tidens mått toppmodern fabriksanläggning med stora ljusinsläpp öppna ytor och ett värme- och ventilationssystem av senaste amerikanska snitt.

Här tillverkades några av södra Sveriges elegantaste skor i 50 år innan den utländska lågpriskonkurrensen blev för svår och fabriken lades ner 1967. Många andra verksamheter har fyllt byggnaderna sedan dess men den ursprungliga byggnaden och sekelskiftets industrikänsla är intakt. Det betyder att den gamla industribyggnadens rymd och detaljer finns kvar i form av upp till tre meters takhöjd synliga järnbjälklag djupa fönsterkarmar stora fönster och vackert slitna trappuppgångar.

Nytt möter gammalt

Utvändigt kommer det mesta att bevaras och tre av fasaderna behålls som exteriör. Samtidigt präglas huset av ett radikalt nytänkande.

Baksidan av byggnaden kommer till exempel att förses med en spektakulär glasutbyggnad, vilken i entréplanet utgör ett stort orangeri som samtliga boende i huset kan utnyttja året runt.

Den andra påtagliga exteriöra skillnaden är att den befintliga takvåningen rivs och ersätts med två nybyggda plan där etagevåningar och terrasser ger den ursprungliga industribyggnaden en modern twist.

Välkommen till ett hus som förenar nutidens alla moderniteter med en industriell retrokänsla i en miljö där det nya Malmö tar form.

Skofabrikens historia

Skofabriken har en lång och fascinerande historia. Här följer några nerslag som visar vad som hänt i huset du snart kommer att flytta in i.